Tag Archives: Bất động sản là gi

Môi giới Bất động sản nhà đất là gì?

—Môi giới bất động sản là một nghề nghiệp góp phần làm gia tăng sự phát triển của thị trường bất động sản và làm gia tăng lợi ích của các bên tham gia thị trường môi giới bất động sản. Môi giới nhà đất là gì? —Môi giới bất động sản là công việc […]

Giá: | Dịch Vụ Nhà Đất | July 5, 2016

Bất động sản là gi? Đặc điểm của bất động sản

Bất động sản là gi? ———Như các bạn đã biết, Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản”, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải mà còn là tất cả những gì được tạo ra do sức lao động của con người tạo ra. Bất động […]

Giá: | Dịch Vụ Nhà Đất | July 4, 2016