Nhà đất Dĩ An

Khu công nghiệp sóng thần bình dương là nơi tập trung nhất nhiều dân cư nơi đây đang làm việc với những hệ thống cao cấp, Thuận tiện kiếm ăn sinh sống lâu dài.

Để thuận tiện cho việc đi lại và tìm kiếm nhất là những khác du lịch từ nơi xa tới thăm quan, du lịch  về Khu CN SÓng thần hoặc có việc cần đến, DƯới đây mình đã cập nhật bản đồ về khu cn SÓng thần cùng mình tham khảo qua nha?

Bản đồ khu cn sóng thần
Bản đồ khu cn sóng thần
<iframe style="border: 0;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.0947064464103!2d106.74913061421533!3d10.880401060242509!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d873bfb14cdf%3A0x6a768ac68bef2b55!2zQsawdSDEkGnhu4duIEh1eeG7h24gRMSpIEFuIC0gxJDhuqFpIEzDvSBCxrB1IMSQaeG7h24gS2h1IEPDtG5nIE5naGnhu4dwIFPDs25nIFRo4bqnbiAx!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1470024086673" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

CÓ bản đồ sẽ rễ dàng trọng việc đi lại cho các bạn hơn rất là nhiều, ngoài ra bạn có thể thêm nhiều thông tin qua bản đồ, nhiều vị trí khác…

BÁN NHÀ đất KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN DĨ AN:

  1. Bán nhà gần khu công nghiệp sóng thần dĩ an bình dương
  2. Bán đất mặt tiền gần khu công nghiệp sóng thần dĩ an

Một số bài viết liên quan:

Tags:
Chia sẻ: