Nhà đất Dĩ An

Xu hướng mới hiện nay không phải là những căn biệt thự sang trọng hiện đại như những năm trước đây nữa mà là những mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự. với kiến trúc sang trọng mang lại một không gian sống động nhất

Khi thiết kế nhà cấp 4 giả biệt thự các nhà thiết kế thường chăm chút từ chi tiết bên ngoài tới bên trong căn nhà.

Tham khảo qua một số mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự đẹp nhất hiện nay

<dl id="attachment_19254" class="wp-caption alignnone" style="width: 504px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 1](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19254" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/4ECDnuvZk" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 1" width="504" height="317" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H1.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 1</dd></dl><dl id="attachment_19255" class="wp-caption alignnone" style="width: 504px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 2](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19255" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/aaZxksE2s_" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 2" width="504" height="347" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H2.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 2</dd></dl><dl id="attachment_19256" class="wp-caption alignnone" style="width: 501px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 3](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19256" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/BlIQ4c9L-1" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 3" width="501" height="329" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H3.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 3</dd></dl><dl id="attachment_19257" class="wp-caption alignnone" style="width: 499px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 4](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19257" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/tmk1sioNJg" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 4" width="499" height="324" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H4.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 4</dd></dl><dl id="attachment_19258" class="wp-caption alignnone" style="width: 506px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 5](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19258" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/3WmVvguPYp" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 5" width="506" height="322" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H5.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 5</dd></dl><dl id="attachment_19259" class="wp-caption alignnone" style="width: 507px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 6](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19259" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/yiOdo55qRa" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 6" width="507" height="422" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H7.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 6</dd></dl><dl id="attachment_19260" class="wp-caption alignnone" style="width: 504px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 7](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19260" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/rODw_v7aeH" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 7" width="504" height="370" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H8.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 7</dd></dl><dl id="attachment_19261" class="wp-caption alignnone" style="width: 502px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 8](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19261" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/LQZXq7ZgQw" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 8" width="502" height="301" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H9.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 8</dd></dl><dl id="attachment_19262" class="wp-caption alignnone" style="width: 506px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 9](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19262" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/eRem6dNLIr" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 9" width="506" height="361" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H10.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 9</dd></dl><dl id="attachment_19263" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 10](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19263" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/7b9KsG6OTF" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 10" width="500" height="280" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H11.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 10</dd></dl><dl id="attachment_19264" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px;"><dt class="wp-caption-dt">[![Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 11](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)<img class="size-full wp-image-19264" src="https://images.nhadatdian24h.com.vn/8Q8PmIziRk" alt="Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự - Thiết kế 11" width="500" height="353" />](http://nhadatdian24h.com.vn/wp-content/uploads/2016/05/mau-nha-cap-4-dep-gia-biet-thu-H12.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Mẫu nhà cấp 4 giả biệt thự – Thiết kế 11</dd></dl>

“Bài viết mới nhất”

Tags:
Chia sẻ: