Nhà đất Dĩ An
Trang chủ»Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

ĐIỀU 2: THAY ĐỔI QUY ĐỊNH Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam, coi như thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

ĐIỀU 3: SỬ DỤNG DỊCH VỤ Người dùng đăng ký tài khoản và khởi tạo website trên địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Giải Pháp Số Thành Nam, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

ĐIỀU 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ từ website của người dùng.

địa ốc Thành Nam và những website chi nhánh thuộc Thành Nam không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam.

ĐIỀU 5: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

Người dùng dùng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc… Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào. Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào. Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác. Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ. Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam. Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn. ĐIỀU 6: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin ,mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

ĐIỀU 8: ĐỐI VỚI CÁC TÀI KHOẢN AFFILIATE VÀ CỘNG TÁC VIÊN Người dùng khi giới thiệu được từ 3 hợp đồng website trở lên mới được phép rút tiền khỏi tài khoản của mình

ĐIỀU 9: SỬ DỤNG EMAIL Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

ĐIỀU 10: QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE Các website Thành Nam sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Khách hàng đều được xác nhận bởi dòng chữ "Thiết kế bởi Thành Nam" có gắn link về trang chủ địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Thành Nam cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM CỦA Thành Nam KHI NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

ĐIỀU 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬT ÁP DỤNG Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết.

Điều khoản sử dụng Giao diện Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống địa ốc Thành Nam và/hoặc những website chi nhánh thuộc Thành Nam dành cho khách hàng

Tất cả các giao diện đăng tải trên kho giao diện của địa ốc Thành Nam đều là các sản phẩm thuộc sở hữu của địa ốc Thành Nam hoặc đối tác đăng kí với địa ốc Thành Nam. Mọi cá nhân/ tổ chức muốn sử dụng giao diện thuộc sở hữu của địa ốc Thành Nam hoặc đối tác đã đăng kí với địa ốc Thành Nam đều phải tuân thủ các quy định về việc tải, cài đặt và thanh toán để sử dụng các giao diện này.

Khách hàng địa ốc Thành Nam có quyền mua và sử dụng tất cả các giao diện trên kho giao diện địa ốc Thành Nam.

Khách hàng địa ốc Thành Nam có quyền mua giao diện thiết kế riêng do đội ngũ thiết kế của địa ốc Thành Nam thực hiện.

Giao diện tính phí là giao diện khách hàng tải về một cách hợp pháp, có xác minh hợp lệ về việc thanh toán đầy đủ và đúng quy định của nhà cung cấp giao diện (ví dụ: sao kê ngân hàng, email xác nhận thanh toán thành công từ hệ thống, phiếu thu từ địa ốc Thành Nam…).

Với mỗi giao diện khách hàng tải về, dù là giao diện miễn phí hay giao diện tính phí, tại cùng một thời điểm, khách hàng chỉ có quyền sử dụng giao diện đó cho tối đa một (01) website.

Trường hợp khách hàng muốn sử dụng giao diện đã tải về cho một website khác, khách hàng có thể tải và mua giao diện đó một lần nữa trên kho giao diện của địa ốc Thành Nam hoặc gỡ bỏ giao diện đó khỏi website thứ nhất để dùng cho website thứ hai.

Khách hàng không sử dụng cùng lúc một (01) giao diện cho hai hay nhiều website khác nhau.

Khách hàng không sao chép hay chuyển nhượng giao diện với một hay nhiều khách hàng khác nhau.

Khách hàng địa ốc Thành Nam có quyền nhờ nhân viên kinh doanh địa ốc Thành Nam mua và cài giao diện hộ.

địa ốc Thành Nam có quyền thay đổi giá của các giao diện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với khách hàng.

Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho địa ốc Thành Nam theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.

Trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản trên, địa ốc Thành Nam có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán phí mua giao diện đó cho địa ốc Thành Nam theo mức giá niêm yết tại thời điểm thông báo để khách hàng được tiếp tục sử dụng. Sau 05 ngày gửi thông báo, nếu khách hàng chưa thanh toán cho địa ốc Thành Nam hoặc không có bất kì phản hồi nào, địa ốc Thành Nam sẽ tạm khóa website của khách hàng trong vòng 07 ngày để gỡ giao diện vi phạm.

Cập nhật lần cuối cùng: 1/11/2017